Mon - Fri: 9:00 - 19:00

Ахмадын хөдөлмөрийн бирж

© Image Copyrights Title

Гамшгаас хамгаалах сургуулалт

Дархан Уул аймгийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний…

  • Гүйцэтгэл 100%
Нэвтрэх