Mon - Fri: 9:00 - 19:00

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээл

© Image Copyrights Title

7 хоногийн тайлан

14 иргэнд төрийн анхан шатны үйлчилгээ үзүүлсэн. Үүнээс : тодорхойлолт 10 иргэнд , зөвөлгөө мэдээлэл 4 иргэнд хүргэж ажиллалаа.…

  • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Хамтарсан багийн талаар

Дархан сумын 4 дүгээр багийн "Хамтарсан баг" шинэ оныхоо анхны хурлаараа 2024 оны ажлынхаа төлөвлөгөөг баталж эргүүл хяналт…

  • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Эргүүлээр хяналт хийлээ

Дархан сумын 4 дүгээр багийн Хамтарсан багийн нийгмийн ажилтан Б.Одонтуул гэрээт ажилтнуудын хамтаар багийн нутаг дэвсгэрт…

  • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Цэргийн шинэчилсэн бүртгэлийг хийж дууслаа.

2023 оны цэргийн шинэчилсэн бүртгэл 2023 оны 12 сарын 20-ноос 2024 оны 01 дүгээр сарын 22-ний хооронд явагдаж дууслаа. 18-50…

  • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

Сургалтанд хамрагдлаа.

“Иргэн төвтэй хөгжлийн төлөө” сэдэвт багийн Засаг дарга нарыг чадавхжуулах зорилтот сургалтад 2 өдөр хамрагдлаа. Сургалтыг…

  • Гүйцэтгэл 100%
© Image Copyrights Title

7 хоногийн тайлан

Тус баг нь 2024 оны 1 дүгээр сарын 29-өнөөс 2 дугаар сарын 2-нийг дуустал хугацаанд төрийн үйлчилгээг 38 иргэнд үзүүлсэн…

  • Гүйцэтгэл 100%
Нэвтрэх