Mon - Fri: 9:00 - 19:00

Түүхэн замнал

© Image Copyrights Title

Хүнсний нөөцийн 7 хоногийн мэдээг 1-16, Өргөө, Малчин багуудаас…

Хүнсний нөөцийн 7 хоногийн мэдээг 1-16, Өргөө, Малчин багуудаас хүлээн авч нэгтгэн, ХХААХҮЯ-ны цахим системд нийтэлсэн.

  • Гүйцэтгэл 100%
Нэвтрэх