"Ногоон Дархан-2032" хөтөлбөрийн хүрээнд "Ногоон хэрэм" төслийг хэрэгжүүлж хуучин хорооллын 1013, 14, 16 дугаар багуудын 37 нийтийн орон сууцны гадна талбайд 15435 ширхэг хайлаас тарих ажлыг зохион байгуулж байна.

Хөрөнгө оруулалт Орон нутгийн хөгжлийн сан
Байршил 14-р баг, 15-р байр
Төсөв 14 сая
Огноо 2023-05-15 16:38:03
78%

"Ногоон Дархан-2032" хөтөлбөрийн хүрээнд "Ногоон хороолол" төслийг хэрэгжүүлж 10, 14, Өргөө багуудын 6 нийтийн орон сууцны гадна талбайн олон жил хуримтлагдсан хур шороог түрж тэгшлэх ажлыг зохион байгууллаа.

Хөрөнгө оруулалт Орон нутгийн хөгжлийн сан
Байршил 14-р баг, 15-р байр
Төсөв 14 сая
Огноо 2023-05-15 16:32:12
78%

Хөрөнгө оруулалт Орон нутгийн хөгжлийн сан
Байршил 14-р баг, 15-р байр
Төсөв 14 сая
Огноо 2023-04-14 17:11:54
78%