User image
Х.Нуржанат
ДБИ

Хамгийн их зам тээврийн осол гардаг 8-р багт байрлах Магнолиа дэлгүүр болон МВМ зочид буудлын явган гарц, Оргил худалдааны төвийн явган гарцыг нэгтгэж гүүрэн гарц барина.

Гэрлэн дохиогүй гарцан дээр явган зорчигч ямар ч тохиолдолд давуу эрхтэй. Замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар, зохицуулдаггүй гарц дээр явган зорчигч гарахаар завдаж байгаа тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл ямар ч тохиолдолд зам тавьж өгөх үүрэг хүлээнэ гэж заасан байдаг.

Гэрлэн дохиогүй гарцан дээр явган зорчигч ямар ч тохиолдолд давуу эрхтэй. Замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар, зохицуулдаггүй гарц дээр явган зорчигч гарахаар завдаж байгаа тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл ямар ч тохиолдолд зам тавьж өгөх үүрэг хүлээнэ гэж заасан байдаг. Хамгийн их зам тээврийн осол гардаг 8-р багт байрлах Магнолиа дэлгүүр болон МВМ зочид буудлын явган гарц, Оргил худалдааны төвийн явган гарцыг нэгтгэж гүүрэн гарц барина.