User image
О.Энхномин
Программист

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг зохион байгууллаа.

Улсын хэмжээнд Стратегийн команд штабын сургууль, Дархан-Уул аймагт Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01-А/81 тоот “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухай” захирамжаар томилогдсон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр Дархан сумын мэргэжлийн ангид бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгууллаа.

Улсын хэмжээнд Стратегийн команд штабын сургууль, Дархан-Уул аймагт Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01-А/81 тоот “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухай” захирамжаар томилогдсон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр Дархан сумын мэргэжлийн ангид бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгууллаа. Монгол Улсад мөрдөгдөж буй холбогдох эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтийг шалган заавар, зөвлөмж өгч, гарсан зарим зөрчлийг арилгуулахаар ажлын хэсгийнхэн хугацаатай үүрэг даалгавар өглөө.