User image
О.Энхномин
Программист

Дархан сумын Засаг дарга Т.Тулгаа холбогдох мэргэжилтнүүд “Дархан Хотын Тохижилт Үйлчилгээний Газар” ОНӨААТҮГ-ын 1-улирлын тайлантай танилцаж үүрэг чиглэл өгч ажиллаа.

Дархан сумын Засаг дарга Т.Тулгаа холбогдох мэргэжилтнүүд “Дархан Хотын Тохижилт Үйлчилгээний Газар” ОНӨААТҮГ-ын 1-улирлын тайлантай танилцаж үүрэг чиглэл өгч ажиллаа. Үүнд: Хүний нөөцийн бодлогын талаар-Бүтэц, орон тоо, хүний нөөцийн өөрчлөлт, Үндсэн үйл ажиллагаа-Зам талбай, Хог тээвэр, Ногоон байгууламж, Гэрэлтүүлэг. Санхүүгийн тоон үзүүлэлт-Орлого, зардал, хөрөнгө оруулалт. Ажилчдын нийгмийн асуудал- Сургалт, Спорт, Олон нийтийг хамарсан ажлууд зэрэг агуулгаар танилцууллаа.

“Дархан Хотын Тохижилт Үйлчилгээний Газар” ОНӨААТҮГ Аж ахуйн тооцоонд шилжсэнээр Ажиллах хүчний бүтцийн өөрчлөлт хийгдэв. Хог тээврийн үнэ тарифын шинэчлэн батлуулав. Бүх ажилчдын цалин 50-80 хувь нэмэгдэв. Орлого 25 хувь өсөв. Төсөв 10 хувь нэмэгдэв. Унааны мөнгө 4 дахин өсөв. Хоолны мөнгө 2.6 дахин өсөв. Хогны төлбөр тооцоо бүрэн цахимжав. Улсын хэмжээнд үлгэр жишээ болохоор ногоон байгууламж бүхий хотын эхлэл тавигдсан гэв.