User image
О.Энхномин
Программист

Дархан уул аймгийн Дархан хотын тогтвортой тээврийн индекс, нийтийн тээврийн хүртээмжтэй, уян хатан байдлыг үнэлэх судалгааны баг хуралдлаа.

Дархан уул аймгийн Дархан хотын тогтвортой тээврийн индекс, нийтийн тээврийн хүртээмжтэй, уян хатан байдлыг үнэлэх судалгааны баг хуралдлаа.

Уг судалгаанд НҮБ-ийн Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн Засаг-Нийгмийн комисс, болон ESCAP 75, Зам, тээврийн хөгжлийн яам оролцлоо. Судалгааг ахлаж Доктор Э.Эрдэнэчимэг Х.Булган-Доктор Монгол улсын зөвлөх инженер, Азийн дэд бүтцийн судалгааны институт хамтран Дархан хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаарх судалгааны талаар санал солилцлож хамтран ажиллахаар боллоо. Судалгааг амжилттай хэрэгжүүлсэнээр нийтийн тээврийн хүртээмжтэй байдлыг би болгох GPS Хяналт хийх гар утсаараа хянах бүрэн боломжтой.