User image
О.Энхномин
Программист

Хотын төвөөс мал, туслах аж ахуйг гаргах ажлийн хэсэг иргэдтэй уулзалт хийлээ

Хотын төвөөс мал, туслах аж ахуйг гаргах ажлийн хэсэг тойрлоо

Хотын төвөөс мал, туслах аж ахуйг гаргах ажлын хүрээнд Дархан сумын Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг Туслах аж ахуйд гарсан суурьшлын бүсэд ажиллалаа Хоёр худгийг яаралтай ажилд оруулах, гэрээний хэрэгжилт хангасан 7 өрхийн аж ахуйтай танилцаж газрын гэрчилгээ гаргуулах шийдвэрийг гаргаад байна.