Mon - Fri: 9:00 - 19:00

31 хоног үлдсэн

төсөл хүлээн авч байна
  • 27төсөл
  • 25 материал бүрэн

Дархан сумын ИТХ-ын 8 дахь удаагийн сонгуулийн ээлжит 17 дугаар хуралдаанаар 2024 оны хоршоог хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн төсөл сонгон шалгаруулах товыг тогтоолоо. 2024 онд Дархан сумын Хоршоог хөгжүүлэх сангаас нэг төсөлд олгох зээлийн дээд хэмжээг хоршоонд 50.0 сая төгрөг хүртэл байхаар олгоно. Төсөл сонгон шалгаруулах товыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулахаар тогтоолоо.

Хүлээн авсан төслүүд

Төслийн нэр Материал
Нэвтрэх