Хүсэлт илгээх

Та бидэнд хүсэлтээ 7037-1313 утсаар болон цахимаар илгээх боломжтой. Бид таны хүсэлтийг хүлээн авч ажлын 3-5 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.

User image
Ц.Гантуяа
2023-05-23 14:06:11

Тэтгэвэрт гарах хүсэлт

User image
Ц.Нарантуяа
2023-05-17 11:03:30

Ажлаас гарах хүсэлт

User image
Ж.Нансалмаа
2023-05-15 08:58:26

Хамтын гэрээний дагуу дэмжлэг олгоно уу